Projektit ja pilottilaitteet

Ensimmäinen Pilottilaitos

  • Ensimmäinen kehittämällämme tekniikalla toteutettu pilottilaitos rakennettiin Kiinaan vuonna 2023.
  • Pilottilaitos on rakennettu testaamista ja tuotekehitystä varten. Pilottilaitoksen avulla olemme saaneet todennettua tekniikkamme toimivuuden hissisysteemissä.
  • Pilottilaitos ei sisällä massamoduulien varastointialueita vaan sillä liikutetaan vain yhtä massamoduulia ylös alas.
  • Tekniset tiedot:

Pilottilaitos Pyhäjärvi 2024–2025

  • Rakennustyöt tullaan aloittamaan keväällä/kesällä 2024 ja valmistua alkuvuodesta 2025.
  • Pilottilaitos tulee Pyhäjärven kaivosalueella sijaitsevaan avolouhokseen.
  • Laitos kytketään sähköverkkoon, joten testausvaiheen jälkeen se tulee operoimaan sähkömarkkinoilla.
  • Tekniset tiedot: