Linjasaneerauksen luotettavat asiantuntijapalvelut

Kysy lisää palveluistamme!

Konsulttitoimisto AIB Oy on linjasaneerauksen kokenut ja luotettava asiantuntija. Palvelemme koko Etelä-Suomen alueella. Olemme hoitaneet toimintavuosiemme aikana yli 650 erilaista rakennesuunnittelun sekä kuntoarvioiden ja -tutkimuksien toimeksiantoja. Kuntoarvioita ja -tutkimuksia olemme tehneet jo yli 32 vuotta. Kuntoarviokohteita meillä on ollut Keski-Euroopasta (Unkari ja Puola) Pohjoismaihin (Ruotsi, Norja) ja aina Rovaniemelle asti.

Palvelemme ammattitaidolla ja kokemuksella 

Vuodesta 2006 lähtien olemme laatineet purkusuunnitelmia ja yli 60 linjasaneerauksen rakennusteknistä osiota palokatkosuunnitelmineen pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.
Kirkkonummen kunnalle olemme toteuttaneet lähes 70 erilaista projektia: kuntoarvioita ja -tutkimuksia sekä korjaussuunnitteluun ja uudisrakennusten rakennesuunnitteluun liittyviä toimeksiantoja.

Rakennetekniset palvelut

Rakennuttaminen ja projektinjohto:

 • Helsingin Energia: Mariankadun sähköaseman vesivuotojen selvitystyö sekä korjaustöiden suunnittelu ja valvonta.

 • Peruskorjausten rakennuttamis- ja valvontatehtävät Helsingin Ensikoti Ry:ssä Helsingissä vuo­desta 2006 lähtien.

Työmaavalvonta:

 • Ky As Oy, rakennustöiden paikallisvalvonta Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki.

 • As Oy Kirkkonummen Omenatie 2, Sundsberg: takuukorjaustöiden valvonta ja tarkastustoi­menpiteet.

 • As Oy Espoon Hiidenmaa, Espoo: märkätilojen korjaustöiden valvonta.

 • Helsingin Energia, Helsinki: Salmisaaren voimalaitoksen sähkörakennuksen rakennusteknisten muutostöiden valvonta.

 • Sekä monien pienempien ja isompien korjaustöiden työmaa- ja paikallisvalvonta.

Muut asiantuntijatehtävät:

 • Kirkkonummen kunta: terveyskeskuksen kattorakenteiden kantavuuden tarkastus ym. toimek­siannot.

 • Jokelan vankeinhoitolaitos, Jokela: seinärakenteiden kosteusmittaus korjaustapaehdotuksineen.

 • As Oy Säästökera, Kerava: linjasaneerauksen hankesuunnittelu.

 • Vihuri Oy, Helsinki: vesikaton räystään toimivuuden tarkastus lausuntoineen.

 • Huoneisto Markus Nylund, Helsinki: huoneistoseinien muutos ja purkutyölausunto.

 • Ja monia muita isompia ja pienempiä henkilökohtaisia asiantuntijapalveluita vuodesta 1997 lähtien.